Objectius del projecte


A més dels aspectes de compensació educativa que són els objectius essencials del projecte EDUCARTE nosaltres tot aplicant les normatives vigents hem volgut buscar els camins per a la integració de les competències bàsiques a partir d'un desenvolupament en profunditat de les competències culturals i artístiques i de les competències comunicatives. En certa manera podem dir que hem utilitzat aquestes competències com a eixos tranversals per tal de desenvolupar les altres CCBB.
c_basiques_esquema.jpg