Les intel·ligències múltiples


A més de la intel·ligència emocional amb aquest projecte volem desenvolupar les intel·ligències múltiples que ens permetran atendre totes les competències bàsiques.

intellignciesmultiples.jpg