English aliveDes de l'àrea d'anglés, anem a relacionar els nostres continguts amb el projecte "Teatres de la llum". D'aquesta manera relacionarem l'art amb l'aprenentatge d'una llengua estrangera, la qual cosa afavorirà l'aprenentatge de la pròpia llengua motivant als alumnes i mantenint el fil conductor.

London!Classes de 4 anys
Classes de 5 anys