El treball amb Kirikú a la escola


Qui és?
Kirikú es un xiquet de volquers que viu a l´Africa en un petit poble amb molts problemes.
external image moz-screenshot.pngexternal image kirikou_calebasse.jpgKirikú
Els problemes els ocasiona la bruixa.
external image kirik%C3%BA+2.jpgLa Bruixa