Dramatització per aprendre

Les tècniques de dramatització que utilitzen els actors es poden utlitzar com a recurs a l'aula, ja que ens proporcionen una dinàmica i un ritme molt interessant al dia a dia en l'escola. Els artistes de "Teatres de la llum" ens han ensenyat la gramàtica de la llum. Ens podem comunicar amb la llum!!!!