Difusió de l'experiència

En aquest apartat anirem presentant les múltiples repercusions educatives que està generant aquesta experiència d'innovació educativa que van des de presentació en congressos, jornades i altres fórums educatius.

Presentació resum en forma de Petxa Kutxa
a les VIII Jornades inNovadores
al CEFIRE de Sagunt