Coordinació del Cefire de Sagunt


Les assessories de l'Àmbit Lingüístic i de NEE del CEFIRE de Sagunt han col·laborat en la recerca d'estratègies per utilitzar les arts i els llenguatges expressius per atendre tota mena de diversitat a les aules. El projecte EDUCARTE respon a aquest objectius que intentem desenvolupar des de cadascuna d'aquestes assessories.


Mediació entre art i educació:
  • Diàlegs educatius entre creadors i docents.
  • Innovació pedagògica versus creativitat.
  • L'experimentació creativa com a llenguatge
per a l'experimentació docent.
teatresdelallum1.jpg
escher_peixos_ocells.jpg


CONTINUARÀ...