Compensatòria


En aquest pàgina anem a reflectir tot el treball al voltant dels xiquets nou-vinguts de uns altres països de tot el mon.

Planeta-Tierra.jpg

Enllaços interessants:

Què és la Educació Compensatòria?