Altres projectes d'art a l'escola


L'equip d'assessors del CEFIRE de Sagunt hem tingut sempre especial interés en relacionar forma i contingut en el disseny de les propostes d'innovació. Així per exemple ho hem fet adoptant el format de PETXAKUTXA per a les presentacions dels diferents congresos, jornades o tallers. Mireu aquests exemples:

XIV Jornades de Dramatització
XV Jornades de Dramatització